Vattenplan - Härjedalen

In ramarna för detta LOVA-finansierade projekt har Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund tagit fram ett planeringsunderlag som ska ligga till grund för framtagandet av en mer detaljerad vattenplan/åtgärdsplan för arbetet med bättre vatten i Härjedalens kommun.

 

Planen är tänkt att kunna fungera som ett planeringsunderlag för kommunen för att på ett organsierat sätt kunna arbeta effektivt och strategiskt med kostnadseffektiva åtgärder kopplat till vatten.

 

Slutrapporten kan laddas ned via nedanstående länk:

Hållbara vattenmiljöer i Härjedalen – förutsättningar och möjligheter.pdf

 

För att arbeta strukturerat med prioriterade åtgärder är en vattenplan till stor nytta för att kunna hitta och prioritera åtgärder. På bilden syns exempelvis ett vandringshinder i form av en fellagd vägtrumma i Härjeåns avrinningasområde.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår