Recipientkontroll


En av grunderna i vattenvårdsförbundets verksamhet är att ansvara för den samordnade recipientkontrollen i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområden.

 

Recipientkontrollens syfte kan sammanfattas i tre punkter:

  • Belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar.
  • Undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar.
  • Ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

 

Enligt miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder skyldig att, genom egna undersökningar eller på annat sätt, ha kunskap om sin miljöpåverkan och fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga eventuell negativ inverkan på miljön. 

 

Samordning

När större geografiska områden, som exempelvis Ljusnans avrinningsområde, påverkas av flera olika verksamheter kan recipientkontrollen med fördel samordnas gemensamt. 

Samordningen innebär att resurser utnyttjas mer kostnadseffektivt och innebär en vinst för både den enskilde verksamhetsutövaren och miljön i stort.  Genom samordning får man en samlad bild av miljöns tillstånd och kan med stöd av det planera och genomföra åtgärder strategiskt och långsiktigt.

 

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund har under lång tid ansvarat för samordningen av recipienkontrollprogrammet, som består av tre delar: 

  • sötvatten i Jämtlands län.
  • sötvatten i Gävleborgs län.
  • kustvatten utanför Söderhamn och Ljusne.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår