Analysresultat


Inom ramarna för de samordnade recipientkontrollprogrammen produceras stora mängder kvalitetsgranskade data. Dessa data ligger till grund för de utvärderingar och sammanställningar som görs av vattenvårdsförbundet.

 

Det är våra medlemmar som äger datat och har genom sitt medlemsskap i vattenvårdsförbundet fri tillgång och användanderätt till dessa. Kontakta oss om du vill ha några särskilda data eller resultat från recipientkontrollen. 

 

Efter godkännande av förbundet kan externa aktörer som exempelvis länsstyrelser använda våra data för att till exempel genomföra statusklassificering av våra gemensamma vattenförekomster. Krav på godkännande gäller samtliga externa användare oavsett syfte med dataanvändningen. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår