Kontrollprogram


I och med att hela Ljusnans avrinningsområde faller inom ramarna för de program som utförs är förutsättningarna ganska olika mellan norr och söder med näringsfattiga miljöer i norr och betydligt mera näringsrika marker i söder. De vattenkvalitativa undersökningarna är dock densamma, då våra medlemmar har samma typ av utsläpp oavsett de är i norr eller söder. På vissa ställen är det dock större lokala problem än på andra och påverkan kan se olika ut på året. Därför finns en vissa variation mellan de kompletterande undersökningar som görs i form av biologi, som vanligtvis fångar upp den variationen som kan missas med vattenkemi endast. 

 

För att se hur kontrollprogrammets uppbyggnad ser ut, gå in i via VISS.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår