Kontrollprogram


De naturgivna förutsättningarna varierar inom Ljusnans avrinningsområde. Näringsfattiga fjäll- och skogsmiljöer dominerar i de nordvästra delarna medan mer näringsrika jordbruksmarker återfinns i avrinningsområdets sydöstra delar.

 

De vattenkemiska undersökningarna som genomförs inom ramen för de samordnade recipientkontrollprogrammen är liknande i hela avrinningsområdet, dels på grund av att förbundets medlemmar har samma typer av utsläpp oavsett fysisk placering och dels för att resultaten ska vara jämförbara över ett större geografiskt område.

 

Vattenkemins lokala och tidsmässiga variationer kompletteras genom undersökningar av biologi som exempelvis bottenfauna, växtplantkon och kiselalger. 

I kartbilderna nedan visas stationsnätet i kustvattenprogrammet samt i sötvattensprogrammet. 

 

Samordnad recipientkontroll kustvatten.

 


Samordnad recipientkontroll sötvatten. I kartbilden är Ljusnans avrinningsområde avgränsat.

 

I databasen VISS finns en mer detaljerad beskrivning av de samordnade recipientkontrollprogrammen. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår