Sötvatten

Den större delen av de undersökningar som görs inom ramarna för den samordnade recipientkontrollen görs i sötvatten. I den övre delen av Ljusnans avrinningsområde är det i Jämtlands län och i den nedre i Gävleborgs län.

I de norra delarna är det främst vattendrag som provtas medan det i de södra delarna är mera sjöar.

Utöver de vattenkemiska undersökningarna som utgör grunden i programmen och som det finns resultat ifrån i årsrapporterna görs även en del biologiska undersökningar. Även dessa resultat sammanfattas i årsrapporten men finns även att läsa i mera detalj i respektive rapport under rubrikerna i höger kolumn.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår