Sötvatten

Den större delen av undersökningarna som utförs inom ramarna för den samordnade recipientkontrollen genomförs i sötvatten, dvs i vattendrag och sjöar. I de nordvästra delarna av avrinningsområdet ligger stationerna främst i vattendrag medan sjöstationer dominerar de sydöstra delarna.

Utöver de grundläggande vattenkemiska undersökningarna genomförs även biologiska provtagningar och utredningar i syfte att komplettera bilden av miljösituationen i avrinningsområdet. Biologiska undersökningar ger ofta mer långsiktigt stabila resultat och visar påverkan över tid jämfört med vattenkemi som ger en ögonblicksbild över förhållandena i ett vatten. Genom att kombinera flera typer av undersökningar erhåller förbundet en god överblick över vattenmiljöns beskaffenhet i avrinningsområdets sjöar och vattendrag. 

 

Resultaten från samtliga undersökningar sammanfattas i årsrapporten samt finns i form av fördjupade rapporter under rubrikerna Bottenfauna, Kiselager och Växtplankton i kolumnen till höger. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår