Växtplankton

Undersökningarna av växtplankton ingår från och med 2021 i de samordande recipientkontrollprogrammen.

 

Växtplanktonproduktionen i en sjö är nära knuten till näringstillgången och ger ett värdefullt underlag för att kunna bedöma i vilken utsträckning sjön är påverkad av näringsämnen och vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra.

 

Undersökningarna av växtplankton är förlagda till sjöar i vilka tidigare provtagningar av vattenkemi påvisat förhöjda halter näringsämnen.

 

Sex växtplanktonstationer i sjöar ingår i dagsläget i de samordnade kontrollprogrammen:

 

151 Kyrksjön, Ljusdals kommun

163 Bodasjön, Ljusdals kommun

24020 Florsjön, Söderhamns kommun

19620 Västersjön, Bollnäs kommun

24010 Östersjön, Bollnäs kommun

7010 Lofssjön, Härjedalens kommun

 

Nedladdningsbara rapporter för respektive undersökningsår:

2021 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår