Om oss


Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund

Vattenvårdsförbundet bildades 1960 i syfte att genomföra vattenmiljöutredningar för att få ett bättre underlag inför miljöförbättrande åtgärder i Ljusnan. Även i dagsläget drivs förbundet med recipientkontroll och vattenmiljöåtgärder som främsta fokus.

 

Förbundets 38 medlemmar utgörs av kommuner, företag och föreningar aktiva inom Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustpartier. 

Verksamhet och syfte

Förbundet ansvarar för att driva och utveckla de samordnade kontrollprogrammen samt leder och deltar i långsiktiga och vattenvårdande projekt tillsammans med våra medlemmar och med övriga aktörer. 

 

Vision                                                                        

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund ska vara det naturliga valet för våra medlemmar vad gäller utveckling och samverkan i olika insatser och åtgärder kopplade till övervakning, vatten och vattenvård.

 

Förbundet ska bedriva en effektiv och innovativ recipientkontroll av hög kvalitet i syfte att följa upp påverkan samt effekter av åtgärder i avrinningsområdet.

 

Förbundet, ska genom samverkan och expertkompetens, driva åtgärdsarbetet för att vattenkvaliteten och de ekologiska funktionerna i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområden håller en hög kvalitet och skapar ekosystemtjänster som gagnar medlemmarna.  

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår