Nationellt kompetenscenter för vattenvård


 

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, LIFE IP Rich Waters, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har, genom bred samverkan med andra aktörer, utrett förutsättningarna för att skapa ett nationellt kompetenscenter för vattenvård.

 

Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för att skapa ett svenskt nationellt  kompetenscenter för vattenvård i bred samverkan med olika intressen aktiva inom åtgärdsarbete för bättre vattenmiljöer. Projektet genomfördes i form av en förstudie där förslag på möjliga organisationsformer, arbetssätt och finansieringsformer för ett nationellt kompetenscenter för vattenvård presenterades. 

 

Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

 

De klickbara länkarna nedan leder till dokument där du kan läsa mer om resultat och slutsatser.

 

Förstudie nationellt kompetenscentrum för vattenvård

Bilaga 1 Sammanställning av synpunkter från workshops

Bilaga 2 Sammanställning av synpunkter inkomna per mail

Bilaga 3 SWOT-analys

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår