Rapporter


Varje år produceras en rad olika sammanställningar och rapporter utifrån de resultat som kommer från undersökningarna inom ramarna för den samordnade recipientkontrollen. Dels en årsrapport som på ett mera sammanfattande sätt beskriver resultaten från de olika undersökningarna som gjorts men som också beskriver verksamhetsåret i stort. 

 

Flera av de undersökningar som tas upp översiktligt i årsrapporten bygger på resultatet från enskilda fördjupningsrapporter för respektive undersökningstyp. De rapporter som producerats finns kategoriserade under årsrapporter och sötvatten och kust. Under respektive kategori finns i nuläget de 3 senaste årens undersökningar upplagda, men förstås finns äldre rapporter att tillgå ifall så önskas.

 

I och med att rapporterna är framtagna inom ramarna av den samordnade recipientkontrollen är det våra medlemmar som äger resultatet från dessa och med det har fri användanderätt. Övriga aktörer kan efter vårt godkännande såsom t.ex. länsstyrelser, använda rapporter och analysresultat till t.ex. statusklassningar. Övrigt kommersiellt användande är inget vi godkänner.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår