Rapporter


Varje år tar Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund fram en årsrapport samt andra former av sammanställningar och rapporter utifrån de resultat som kommer från undersökningarna inom ramarna för den samordnade recipientkontrollen.

 

I årsrapporten beskrivs dels resultaten från de olika undersökningarna på ett sammanfattande vis och dels resultatet från olika vattenvårdande projekt samt verksamhetsåret i övrigt. 

 

Flera av de undersökningar som tas upp översiktligt i årsrapporten bygger på resultatet från enskilda fördjupningsrapporter för respektive undersökningstyp. De senaste tre årens undersökningar finns tillgängliga genom länkarna i kolumnen till höger under kategorierna Årsapporter, Sötvatten och Kusten. Vill man ta del av äldre rapporter och bakgrundsmaterial kan man kontakta oss. 

 

I och med att rapporter och övrigt underlag är framtagna inom ramarna av den samordnade recipientkontrollen är det våra medlemmar som äger resultatet från dessa och har därmed fri användanderätt. Övriga aktörer som exempelvis länsstyrelserna, kan efter vårt godkännande, använda rapporter och analysresultat till till exempel statusklassningar. Övrigt kommersiellt användande är inte tillåtet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår