Rapporter


Utifrån resultaten som genereras från de undersökningar som genomförs inom ramarna för den samordnade recipientkontrollen i Ljusnan- Voxnans avrinningsområde med tillhörande kust så görs flera olika typ av sammanställningar, utvärderingar och rapporter där vattenmiljöförhållandena beskrivs. Vissa undersökningar utvärderas mera fördjupat än andra beroende av dom behoven som finns och går att läsa och ladda ner här på hemsidan.

 

Grunden i de samordnade recipientkontrollprogrammen bygger på de vattenkvalitativa undersökningarna som utförts i förbundets regi sedan 1960 vilket gör att det går att följa trender i den vattenkvalitativa utvecklingen på ett bra sätt och skapar förståelse för hur våra vatten mår idag och hur påverkansgraden ser ut gentemot status. Utöver att vi själva har mera information än den som finns här på hemsidan så finns även data inlagt hos de nationella databasvärdarna där SLU är för sötvatten och där SMHI är för kustvatten.

 

Om ni som medlem i vattenvårdsförbundet har särskilda intressen i någon specifik vattenförekomst eller undersökning som ingår i de samordnade recipientkontrollprogrammen så får ni gärna kontakta oss för mera information.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår