Verksamhet


Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund arbetar främst med att driva och utveckla den en samordnade recipientkontrollen samt med att bedriva långsiktiga vattenvårdande projekt i avrinningsområdet.


Den samordnade recipientkontrollen

Basen i förbundets verksamhet är de samordnade recipientkontrollprogrammen i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområden. Programmen omfattar provtagning, analys och utvärdering av de förhållanden som råder i de berörda vattenförekomsterna. Syftet med kontrollen av våra vatten är främst att följa upp påverkan, men även effekten av åtgärder.


Vattenvårdsprojekt 

Förbundet driver ett allt mer omfattande åtgärdsarbete för att vattenkvaliteten och de ekologiska funktionerna i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområden ska hålla en hög kvalitet och kunna forsätta ge oss, som lever och verkar där, en rad viktiga ekosystemtjänster.

 

Projekten drivs ofta i nära samverkan med berörda kommuner och andra lokala aktörer.

 

Det lokala åtgärdsarbetet är beroende av extern finansiering, som exempelvis de statliga vatten- och naturvårdande bidragsformerna LOVA och LONA.

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår