Verksamhet


Förbundets verksamhet består av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar:

  • Den samordnade recipientkontrollen
  • Samarbetsprojekt
  • Uppdragsverksamhet


Den samordnade recipientkontrollen

Basen i förbundets verksamhet är de samordnade recipientkontrollprogrammen i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområden. Programmen omfattar provtagning, analys och utvärdering av de förhållanden som råder i de berörda vattenförekomsterna. 


Samarbetsprojekt 

En betydande del av förbundets verksamhet har de senaste åren bestått av olika typer av  samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer.  Projekten är till stor del finansierade via externa bidrag som exempelvis LOVA och LONA, som ska användas för lokala vatten- och naturvårdande insatser.


Uppdragsverksamhet

Utöver recipientkontroll och långsiktig projektverksamhet så hjälper vi gärna till med andra mera uppdrag. 

 

 Uppdragsverksamheten fokuserar främst på insatser som genomförs inom förbundets geografiska ansvarsområde och för medlemmarnas direkta nytta, men även externa uppdrag genomförs ibland då de bidrar till kunskap, lärande och ett värdefullt kontaktskapande för vattenvårdsförbundet och medlemmarna. 

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår