Verksamhet


Förbundets verksamhet består idag huvudsakligen av tre verksamhetsgrenar:

- Den samordnade recipientkontrollen

- Samarbetsprojekt

Uppdragsverksamhet


Den samordnade recipientkontrollen

Basen i vår verksamhet är de samordnade recipientkontrollprogrammen i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområden som omfattar provtagning, analys och utvärdering av de förhållanden som råder i de berörda vattenförekomsterna


Samarbetsprojekt 

En betydande del av förbundets verksamhet har de senaste åren bestått av fleråriga samarbetsprojekt tillsammans med berörda kommuner och andra lokala aktörer.  Projekten är till stor del finansierade via bidrag från LOVA och LONA som ska gå till lokala vatten- och naturvårdande insatser.


Uppdragsverksamhet

Utöver recipientkontroll och långsiktig projektverksamhet så hjälper vi gärna till med andra mera kortsiktiga uppdrag. Någon behöver ha hjälp med något till ett visst datum. Främst vill vi hjälpa våra medlemmar men i mån av tid kan vi också ta på oss uppdrag utanför medlemsskaran.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår