Florån


Vattendraget och de ingående sjöarna i systemet är övergödda på grund av för hög belastning av näringsämnen. Målet med projektet var att ta fram förslag på åtgäder för att reducerra belastningen av näringsämnen i Florsjöns avrinningsområde.

 

Åtgärdsunderlaget bygger på lokala undersökningar och inventeringar i området. En fast mätstation har installerats i vattendragets nedre och mäter kontinuerligt vattenföring. I samma station har vattenprovtagning utförts. Dessa mätningar har kompletterats med flera mätkampanjer och inventeringar i hela avrinningsområdet.

 

Projektet är finanseriat genom det statliga LOVA-bidraget. Slutrapport från projektet kan laddas ner via denna länk:

Transport av fosfor, kväve och suspenderat material i Floråns avrinningsområde samt förslag till belastningsminskande åtgärder.pdf

 

Vattendraget Florån/Färgeriån rinner till stora delar genom jordbrukslandskap.

 

 


Florån/Färgeriån är till stora delar ett vattendrag som rinner genom jordbrukslandskapet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår