Norr-Veman 


 

Norr-Veman är ett vattendrag som rinner igenom Vemdalens by. Vattendraget är kraftigt rensat från block och andra större strukturer. Detta medför att botten blir onaturligt homogen, vattenhastigheten högre och vattendjupet grundare än i ett varierande naturligt vattendrag med bibehållna strukturer.

 

Förutsättningarna i Norr-Veman gör att det under vintern kan bildas iskristaller i det kalla vattnet. Dessa virvlar ned och kan fästa på botten där de bygger upp en massiv is. Bottenisen tränger undan kvarvarande vatten, vilket innebär att livsutrymmet för fisk och annan fauna krymper i vattendraget. Isen kan även medföra en ökad risk för översvämningar som drabbar samhället och de närliggande fastigheterna.

 

I syfte att utreda förhållandena gällande bottenfrysning och ta reda på vilka åtgärder som kan genomföras för att åtgärda problemen har Ljusnan-Voxnan genomfört två utredningar, finansierade med stöd av det statliga LOVA-bidraget.


Rapporterna från dessa utredningar kan laddas ned på följande länkar:

 

Undersökning av hydrologiska och hydromorfologiska förhållanden i Norr-Veman 2017.pdf

 

Förslag till restaurering av Norr-Veman genom Vemdalens by 2020.pdf

 

Rensning av vattendrag kan medföra att is bildas från botten, vilket har stor negativ påverkan på de djur och växter som lever i vattendraget.

 

 Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår