Styvjebäcken 


Styvjebäcken sträcker sig dryga 6 km från källområdet väster om Styvsjön till mynningen i Lötån i centrala Vågbro och avvattnar ett område på 14,5 km2. Bäcken är i stora delar av sin sträckning kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter genom bland annat rätning och kulvertering. Strandzonerna är påverkade av jord- och skogsbruk samt urban markanvändning och det förekommer flera vandringshinder i systemet.

 

Andelen sjöareal inom avrinningsområdet uppgår till endast 0,6 %. Styvsjön, den enda egentliga sjön, ligger långt uppströms i bäckens avrinningsområde vilket betyder att den flödesdämpande förmågan i området är mycket liten.

 

Trots sin begränsade storlek har bäcken under högflödesepisoder, i kombination med lokalt stora nederbördsmängder, en stor påverkan på Vågbro samhälle då bäcken svämmar över och orsakar skador på fastigheter och övrig infrastruktur.

 

Söderhamns kommun ansökte och beviljades under 2018 LONA-bidrag för genomförande av projektet LONA Styvjebäcken. Projektet syftar till att undersöka översvämningsproblematiken och bedöma vattenmiljöförbättrande åtgärder i Styvjebäcken. Arbetet har genomförts i samverkan mellan Söderhamns kommun och Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

 

Slutsatserna från projektet sammanfattas i en slutrapport och i de två delrapporterna Översvämningsyta för utjämning av höga flöden i Styvjebäcken samt Vattenmiljöförbättrande åtgärder i Styvjebäcken.  Samtliga rapporter kan laddas ned via nedanstående länkar: 

 

Rapport LONA Styvjebäcken.pdf

Bilaga 1 Översvämningsyta för utjämning av höga flöden i Styvjebäcken.pdf

Bilaga 2 Vattenmiljöförbättrande åtgärder i Styvjebäcken.pdf

 

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår