Årsrapporter


Varje år sammanställs alla resultat från den samordnade recipientkontrollen i en samlad årsrapport. Denna rapport tar utöver detta också upp en del saker som gjorts inom verksamheten under det gångna året och tar upp ämnen som är aktuella för vattenvården. Formatet på raporten har förändrats genom åren och är numera en lättillgänlig och överskådlig rapport med syftet att förstås visa resultatet från våra undersökningar men också för att väcka intresse och engagemang i vattenvårdsrelaterade frågor och vår verksamhet.

 

Tidigare har årsrapporten alltid tryckts upp i pappersformat men rapporten för verksamhetsåret 2019 är det första året där vi istället fokuserat på en digital version. Detta ger oss möjligheten att komma ut bredare och enklare både med resultaten från våra omfattande recipientundersökningar och den övriga verksamheten. Det digitala formatet ger möjlighet att länka till fördjupningsrapporter, databaser men också kunna ha med engagerande videoklipp m.m. för att öka intresset i största allmänhet för det vattenvårdande insatserna. 

Trevlig och förhoppningsvis engagerande läsning!

 

Nedladdningsbara årsrapporter för respektive verksamhetsår.

2019   2018  2017

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår