Bodasjön


Inom ramen för det LONA-finansierade projektet Vattenvårdsplan för Bodasjön har Ljusdals kommun genomfört fördjupade undersökningar av Bodasjön i samverkan med Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet har med stöd av undersökningarna samt underlag från den samordnade recipientkontrollen tagit fram denna vattenvårdsplan där bakgrund, belastning, mätdata samt åtgärdsbehov och förslag till åtgärder beskrivs.

 

Bodasjön påverkas av förhöjda halter av näringsämnen som tillrinner sjön från olika källor i avrinningsområdet. Övergödningssituationen märks genom bland annat algblomningar och syrebrist i sjön. Vattenvårdsförbundets beräkningar tyder på att internbelastningen är av ringa omfattning och att åtgärdsarbetet behöver fokuseras på att minska belastningen från främst jordbruket i avrinningsområdet.

 

De åtgärder som bedöms ha störst effekt är olika typer av våtmarker och fosfordammar. Vidare föreslås även att åtgärder som skyddszoner, strukturkalkning, kalkfilterdiken samt tvåstegsdiken kan genomföras i avrinningsområdet.

 

Sammantaget bedöms Bodasjön kunna uppnå god ekologisk status under förutsättning att de föreslagna åtgärderna, eller liknande åtgärder med motsvarande effekt, genomförs.

 

Slutrapporten för projektet kan laddas ner här: 

 

Vattenvårdsplan Bodasjön

 

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår