Ålsjöängarna


Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för att uföra åtgärder för att minska belastningen av fosfor och suspenderat material till Söderhamnsfjärden. Målet var att inom ramarna för projektet undersöka möjligheten att nyttja delar av området vid Ålsjöängarna, där Söderalaån blir Söderhamnsån för eventuella åtgärder. 


Projektet finansierades genom det statliga LOVA-bidraget. Rapporten kan laddas ned via denna länk:


Översvämningsyta vid Ålsjöängarna.pdf

 

Söderalaån vid normalvattenföring

Ett rejält regn ger översvämningar på den flacka marken

Installation av trycknivågivare

Hämtning av fältdata för vattenföring

 Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår